ALVAREZ CARABALLO, CARLOS, ECIMED, Cuba

  • Vol. 24, No. 1 (1985) - Reporte de casos
    Síndrome de Thiebierge-Weisenbach asociado a cardiopatía esclerodérmica. Presentación de un caso
    Resumen  PDF